Julià Guillamon reconstrueix el barri de la Plata

Vaqueria Poblenou

L’escriptor Julià Guillamon (Barcelona, 1962) ha iniciat des del mes de gener un sèrie de relats que anirà publicant mensualment a L’Avenç durant tot el 2015. El relat de Guillamon vol ser un mirall d’allò que fou la seva infància al barri de la Plata del Poblenou de Barcelona.

Guillamon exposa per mitjà de les seves vivències personals i les de la seva família la creació d’un barri (situat en el tram del carrer del Doctor Trueta, entre els carrers Badajoz i Ciutat de Granada) que configura la seva identitat amb l’arribada dels valencians a principis del segle XX. El nom del barri prové dels diferents boters que construïen bótes dedicades a l’exportació de vins i aiguardents, i que segons diuen, cobraven amb monedes de plata. Guillamon, de mare catalana i pare valencià, deixa constància dels canvis que s’han produït en les persones que viuen al barri, i observa que en l’actualitat totes aquelles persones que provingueren del País Valencià no han preservat la seva identitat valenciana. Aquest fet, segons Guillamon, és fàcil d’explicar, doncs l’ús de la mateixa llengua entre valencians i catalans feu que la integració fos més ràpida que no pas amb els ciutadans que anys després provingueren d’Andalusia i Extremadura. Aquest no és el cas de Guillamon, doncs el seu pare tingué una forta convicció de mantenir i preservar un sentiment valencià.

Mitjançant els relats de Guillamon, i amb el suport de l'Institut de Cultura de Barcelona, coneixerem la Barcelona de tall més popular dels anys seixanta i setanta, i ens ajudarà a comprendre la configuració de la Barcelona actual.

Aquests relats seran el material de treball per a un futur llibre de Guillamon per a Els Llibres de L’Avenç.

Podeu veure aquí com el mateix Guillamon explica aquest projecte en un vídeo rodat al Poblenou.