Eulàlia Duran.

La història i els perdedors.

Eulàlia Duran


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 376, febrer 2012

Page
12

Section
L'opinió

Subsection
L'entrevista

Eulàlia Duran (Barcelona, 1934) és historiadora. Filla de l'arxiver, arqueòleg i historiador Agustí Duran i Sanpere, es va decantar cap a l'estudi del segle XVI. Va participar en la fundació d'Edicions 62, per la qual va traduir l'obra de Pierre Vilar. La seva tesi doctoral està dedicada al moviment de "Les Germanies als Països Catalans". Ha estat una de les responsables de la secció catalana de la Gran Enciclopèdia Catalana, i catedràtica a la facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona.

L'Avenç 376
Preu de l'article 1 €