La revolució russa

Nolasc Acarín


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 438, octubre 2017

Page
24

Section
438

Subsection
Focus

Diversos pensadors d’arrel marxista han analitzat les certeses i els desas­tres de la Revolució d’Octubre, de la qual enguany es commemora el centenari. Entre ells hi ha Joaquim Sempere, que el 2015 va publicar un article sobre la revolució russa i el comunisme soviètic a la revista "Mientras tanto", on afirma: «Lo que es indiscutible es que la Unión Soviética, pese a sus elementos de colectivismo, no encarnó en modo alguno los ideales socialistas o comunistas, que son inseparables de las liberta­des personales». La lectura del citat article ha animat a Nolasc Acarín a escriure sobre la revolució basat en la pròpia experiència de joventut, a més de les lectures que l’han seguit interessant.

L'Avenç 438 - octubre 2017
Preu de l'article 1 €