Imams sota sospita

Jordi Moreras


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 438, octubre 2017

Page
8

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

«Abans com ara, al voltant de la figura de l’imam es produeix una tensió essencial entre funcions, capacitats i possibilitats, entre allò que han de fer, allò que poden fer i allò que se’ls permet fer».

L'Avenç 438 - octubre 2017
Preu de l'article 1 €