A l'última
octubre 2017
438

Jordi Puntí


Melancolia Modiano

Si volguéssim condensar tot l’univers literari de Patrick Modiano en dues paraules, potser hauríem de dir: noms i adreces. Si el vol­guéssim condensar encara més, en una sola pa­raula, hauríem de dir: París. París és el lloc on es barregen la majoria de noms i adreces, i on els protagonistes retornen sovint per entendre alguna cosa, més que per buscar-la.

L'Avenç 438 - octubre 2017
Preu de l'article 1 €