Melancolia Modiano

Jordi Puntí


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 438, octubre 2017

Page
74

Section
Mirador

Subsection
A l'última

Si volguéssim condensar tot l’univers literari de Patrick Modiano en dues paraules, potser hauríem de dir: noms i adreces. Si el vol­guéssim condensar encara més, en una sola pa­raula, hauríem de dir: París. París és el lloc on es barregen la majoria de noms i adreces, i on els protagonistes retornen sovint per entendre alguna cosa, més que per buscar-la.

L'Avenç 438 - octubre 2017
Preu de l'article 1 €