Em va fer Joan Ponç

Aitor Quiney


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 438, octubre 2017

Page
66

Section
Mirador

Subsection
Art

Una edició de bibliòfil del llibre "Em va fer Joan Brossa" (1951) permet redescobrir quatre dibuixos originals de Joan Ponç.

L'Avenç 438 - octubre 2017
Preu de l'article 1 €