Art
octubre 2017
438

Aitor Quiney


Em va fer Joan Ponç

Una edició de bibliòfil del llibre Em va fer Joan Brossa (1951) permet redescobrir quatre dibuixos originals de Joan Ponç.

L'Avenç 438 - octubre 2017
Preu de l'article 1 €