Una llavor de cardamom oberta

Simona Škrabec


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 438, octubre 2017

Page
60

Section
Mirador

Subsection
Literatura

Una novel·la autoeditada de Ramon Gaja titulada "Una dansa nua" i un dietari de Jaume Subirana, "Cafarnaüm", fet de retalls de vivències, permeten una reflexió sobre la creació i la recepció del fet literari.

L'Avenç 438 - octubre 2017
Preu de l'article 1 €