Literatura
octubre 2017
438

Simona Škrabec


Una llavor de cardamom oberta

Una novel·la autoeditada de Ramon Gaja titulada Una dansa nua i un dietari de Jaume Subirana, Cafarnaüm, fet de retalls de vivències, permeten una reflexió sobre la creació i la recepció del fet literari.

L'Avenç 438 - octubre 2017
Preu de l'article 1 €