Llegir escrivint
octubre 2017
438

Joan Todó


Go West!

Henry David Thoreau amb el seu llibre Caminar ens mostra, segons ell, com la cultura necessita el contacte la natura.

L'Avenç 438 - octubre 2017
Preu de l'article 1 €