Art
novembre 2017
439

Susanna Portell


L'actualitat de Joan Brossa

Poesia Brossa constitueix una lectura del fons dipositat al MACBA per la Fundació Joan Brossa i l’Ajuntament de Barcelona, l’any 2011. I constata la vigència d’un esperit curiós.

L'Avenç 439 - novembre 2017
Preu de l'article 1 €