Història
novembre 2017
439

Genís Barnosell


Entendre el gir independentista

Cinc llibres, d’índole molt diversa i apareguts en els últims mesos com: Jordi Borràs, Desmuntant Societat Civil Catalana; Joan B. Culla, El tsunami; Steven Forti, Arnau Gonzàlez, Enric Ucelay-Da Cal, eds., El proceso separatista en Cataluña; Francisco Marco, Operación Cataluña; Guillem Martínez, La gran ilusión. Mito y realidad del proceso indepe , contribueixen a dibuixar els canvis polítics haguts en la societat catalana, amb l’emergència del sobiranisme com a terreny comú a tots ells.

L'Avenç 439 - novembre 2017
Preu de l'article 1 €