Llegir escrivint
novembre 2017
439

Joan Todó


Les xafarderies de Yoknapatawpha

Todó comenta la novel·la de William Faulkner "la Mansió" que forma part de la trilogia sobre la família Snopes i la seva ascensió i caiguda social. Faulkner ofereix a través dels personatges, versions parcials, subjectives i interessades d'individus concrets, cosa que en fa dubtar d'actituds de certs protagonistes.

L'Avenç 439 - novembre 2017
Preu de l'article 1 €