Història
desembre 2017
440

Joaquim Nadal i Farreras


Vida de Josep Benet, història de Catalunya

L’assagista i biògraf Jordi Amat publica una biografia de l’activista i polític Josep Benet (1920-2008), i en mostra l’evolució des de la militància democratacristiana inicial al seu decantament cap a les posicions de les esquer­res, presidida en tot moment per un catalanisme sobiranista.

L'Avenç 440 - desembre 2017
Preu de l'article 1 €