Vida de Josep Benet, història de Catalunya / Història / Mirador / 440 / L'Avenç / Revistes / Inici - L'Avenç
Vida de Josep Benet, història de Catalunya

Joaquim Nadal i Farreras


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 440, desembre 2017

Page
64

Section
Mirador

Subsection
Història

L’assagista i biògraf Jordi Amat publica una biografia de l’activista i polític Josep Benet (1920-2008), i en mostra l’evolució des de la militància democratacristiana inicial al seu decantament cap a les posicions de les esquer­res, presidida en tot moment per un catalanisme sobiranista.

L'Avenç 440 - desembre 2017
Preu de l'article 1 €