Llegir escrivint
desembre 2017
440

Joan Todó


L'eufòria analítica

«Mitologies» de Roland Barthes és un llibre difícil de jutjar. Per una banda, tenim les «Mitologies» estrictes, 54 articles sobre diversos elements de la vida quotidiana francesa dels anys cinquanta: espectacles, productes comercials, notícies periodístiques, etc. Però per l’altra banda hi ha setanta pàgines de reflexió teòrica, «El mite, avui», que temps després Barthes considerarà un primer exercici de desmuntatge semiològic del llenguatge de la cultura de masses.

L'Avenç 440 - desembre 2017
Preu de l'article 1 €