Bitllets
febrer 2018
443

Raül Garrigasait


El cavaller i l’analfabeta

Les nocions d’individualitat i història que tenim avui no serien les mateixes sense la literatura. Aquest article les explora a partir de dos moments de la narrativa francesa.

L'Avenç 443 - febrer 2018
Preu de l'article 1 €