Els invisibles
febrer 2018
443

Joan-Lluís Lluís


Capítol 2

Aquest mes Joan-Lluís Lluís relata la experiència de la seva família amb les fronteres, el contraband i les llengües.

L'Avenç 443 - febrer 2018
Preu de l'article 1 €