Les mutacions de David Bowie

Jordi Puntí


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 443, febrer 2018

Page
74

Section
Mirador

Subsection
A l'última

David Bowie representa al de músic sense temps. El museu de disseny amb la seva exposició sobre Bowie ens ha fet veure la dimensió d'artista total.

L'Avenç 443 - febrer 2018
Preu de l'article 1 €