Literatura
febrer 2018
443

Simona Škrabec


La història es torna a escriure sempre de nou

L’edició d’un nou volum de «notes disperses» de Josep Pla titulat Fer-se totes les il·lusions possibles revela, a partir de material inèdit, el seu compromís amb la veritat incòmoda, crua i lletja.

L'Avenç 443 - febrer 2018
Preu de l'article 1 €