Llegir escrivint
febrer 2018
443

Joan Todó


Pujar al cim més alt

Joan Todó comenta la reedició del llibre de Mercè Rodoreda "La mort i la primavera" i les seves anteriors edicions.

L'Avenç 443 - febrer 2018
Preu de l'article 1 €