Música
febrer 2018
443

Joaquim Rabaseda


Músics a l’exili

El Govern de les Illes Balears ha comprat el fons personal del compositor i musicòleg Baltasar Samper (1888-1966), que fins ara havia estat a Mèxic.

L'Avenç 443 - febrer 2018
Preu de l'article 1 €