Focus
març 2018
444

Margarida Casacuberta


El ventre de Barcelona: Rafael Nogueras Oller, de l’avantguarda a la desil·lusió

Ciutat endins és un recull de disset proses sobre la ciutat de Barcelona escrit pel poeta, narrador i periodista Rafael Nogueras Oller (Barcelona, 1881-1949), autor d’un sol llibre, titulat Les Tenebroses. Ara que se celebra el centenari de la publicació i que la historiografia literària catalana ha deixat pràcticament invisibilitzada, aquest article, proposa convidar a reflexionar sobre la complexitat dels processos culturals i la necessitat de pensar-los històricament.

L'Avenç 444 - març 2018
Preu de l'article 1 €