Llegir escrivint
març 2018
444

Joan Todó


Aristòtil i la pistola de Txékhov

Llegir el text de Poètica d’Aristòtil, és abocar-se a un paratge des­conegut, on la presumpta familiaritat amb els conceptes posats en joc pel filòsof és sabotejada constantment per l’estranyesa del seu idioma. Tant és així que la nova edició publicada per Xavier Riu, la major part de la introducció del traductor està destinada principalment a justificar determinades decisions lèxiques.

L'Avenç 444 - març 2018
Preu de l'article 1 €