Música grisa

Joaquim Rabaseda


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 444, març 2018

Page
70

Section
Mirador

Subsection
Música

La lectura del "Quadern gris" permet conèixer detalls sonors de Barcelona i de Palafrugell entre 1918 i 1919, però sobretot permet documentar les maneres de pensar, viure i qualificar la música a Catalunya al segle XX.

L'Avenç 444 - març 2018
Preu de l'article 1 €