William Morris a Catalunya, dos exemples de la seva influència

Aitor Quiney


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 445, abril 2018

Page
30

Section
445

Subsection
Focus

William Morris ha estat i segueix sent una de les figures més polifacètiques i polièdriques de l’art anglès del segle XIX, la influència del qual s’expandí per tot el món occidental a partir de les seves diferents dedicacions: poeta, artista, dissenyador, artesà, crític, ideòleg. Morris és reconegut, sobretot, per l’influx que tingué en el moviment artístic i social de les Arts & Crafts i en l’expansió de les seves idees estètiques. Un dels països on el desenvolupament d’aquestes idees va ser molt important és Catalunya, a partir del moviment anomenat Esteticisme, el qual evolucionà de diferents maneres dins del Modernisme i del Noucentisme.

L'Avenç 445 - abril 2018
Preu de l'article 1 €