Exposició. Beehave

Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 445, abril 2018

Page
9

Section
L'opinió

Subsection
Aquest mes

A la fundació Joan Miró trobem l'exposició "Beehave", un projecte a cura de Martina Millà que presenta instal·lacions i obres en diversos suports d’artistes tant locals com internacionals que conviden els visitants a acostar-se de manera sensorial a diferents aspectes de l’univers de les abelles.

L'Avenç 445 - abril 2018
Preu de l'article 1 €