Cartes de prop
abril 2018
445

Enric Sòria


Pel progrés de la pàtria

Catalunya sota la dictadura d'Artur Perucho exposa la mentalitat subjacent d’un nacionalisme d’estat aferrissadament uniformista. És un llibre exhaustivament documentat i ben escrit. Al darrere, s’hi percep el periodista que coneix l’ofici i que maneja amb eficàcia la ironia. En especial té interés el capítol dedicat a la persecució de la llengua.

L'Avenç 445 - abril 2018
Preu de l'article 1 €