Pel progrés de la pàtria

Enric Sòria


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 445, abril 2018

Page
67

Section
Mirador

Subsection
Cartes de prop

"Catalunya sota la dictadura" d'Artur Perucho exposa la mentalitat subjacent d’un nacionalisme d’estat aferrissadament uniformista. És un llibre exhaustivament documentat i ben escrit. Al darrere, s’hi percep el periodista que coneix l’ofici i que maneja amb eficàcia la ironia. En especial té interés el capítol dedicat a la persecució de la llengua.

L'Avenç 445 - abril 2018
Preu de l'article 1 €