Música
abril 2018
445

Joaquim Rabaseda


Quan Sòcrates ballava

L’exposició Músiques a l’antiguitat, al CaixaForum de Barcelona, ensenya diferents històries sobre els instruments i les pràctiques sonores a les principals cultures del mediterrani antic.

L'Avenç 445 - abril 2018
Preu de l'article 1 €