Quan Sòcrates ballava

Joaquim Rabaseda


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 445, abril 2018

Page
78

Section
Mirador

Subsection
Música

L’exposició "Músiques a l’antiguitat", al CaixaForum de Barcelona, ensenya diferents històries sobre els instruments i les pràctiques sonores a les principals cultures del mediterrani antic.

L'Avenç 445 - abril 2018
Preu de l'article 1 €