La mirada perversa

Josep Pelfort


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 445, abril 2018

Page
74

Section
Mirador

Subsection
Sèries

L’última sèrie creada per David Fincher, "Mindhunter" (2017), enllaça amb "Zodiac", un film del mateix director, i resulta una aposta refrescant i desmitificadora.

L'Avenç 445 - abril 2018
Preu de l'article 1 €