El domador del Parc. Francesc Darder, l’home animal

Oliver Hochadel


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 446, maig 2018

Page
36

Section
446

Subsection
Focus

Taxidermista, veterinari, «aclimatador», divulgador i primer director del zoològic de Barcelona, Francesc Darder (1851-1918) va dedicar la seva vida als animals, movent-se entre el negoci, l’espectacle i la ciència. Ell i els seus contemporanis s’hau­­rien mostrat perplexos pels debats sobre el zoo de principi de segle XXI i l’ideal de be­­nestar animal que els motiva. La concepció de Darder sobre la missió de la institució del parc zoològic difereix notablement de la que tenim actualment; i com de profund ha estat el canvi de les nostres idees sobre la tinença d’animals en el darrer segle.


L'Avenç 446 - maig 2018
Preu de l'article 1 €