Bitllets
maig 2018
446

Lola Badia


El ‘Curial e Güelfa’ i la literatura nacional

Basada en un motiu universal, Curial e Güelfa és una novel·la cavalleresca que es deixa llegir d’una tirada. Però és també, al mateix temps, un exemple del que s’ha convingut a anomenar literatura nacional, un caràcter que cal relacionar amb el registre elevat de la llengua en què s’expressa.

L'Avenç 446 - maig 2018
Preu de l'article 1 €