Llegir escrivint
maig 2018
446

Joan Todó


Esdevenir Terenci

Arran del quinzè aniversari de la mort de Terenci Moix Edicions 62 ha propiciat la reedició, amb un pròleg de Sebastià Portell, de la versió definitiva d'"El dia que va morir Marilyn", una novel·la on els personatges dibuixen una mena de calidoscopi de la vida barcelonina entre les dècades dels trenta i dels seixanta, des de la joventut dels pares fins a la dels fills.

L'Avenç 446 - maig 2018
Preu de l'article 1 €