Música
maig 2018
446

Joaquim Rabaseda


El dimoni no vol sardanes

En alguns processos de la cacera de bruixes a Catalunya a principis del segle XVII es troba referenciat un ball anomenat sardana, dada que ha donat peu a la invenció romàntica del mite de la bruixa sardanista.

L'Avenç 446 - maig 2018
Preu de l'article 1 €