El dimoni no vol sardanes

Joaquim Rabaseda


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 446, maig 2018

Page
70

Section
Mirador

Subsection
Música

En alguns processos de la cacera de bruixes a Catalunya a principis del segle XVII es troba referenciat un ball anomenat sardana, dada que ha donat peu a la invenció romàntica del mite de la bruixa sardanista.

L'Avenç 446 - maig 2018
Preu de l'article 1 €