El dimoni no vol sardanes / Música / Mirador / 446 / L'Avenç / Revistes / Inici - L'Avenç
El dimoni no vol sardanes

Joaquim Rabaseda


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 446, maig 2018

Page
70

Section
Mirador

Subsection
Música

En alguns processos de la cacera de bruixes a Catalunya a principis del segle XVII es troba referenciat un ball anomenat sardana, dada que ha donat peu a la invenció romàntica del mite de la bruixa sardanista.

L'Avenç 446 - maig 2018
Preu de l'article 1 €