Cartes de prop
juny 2018
447

Enric Sòria


Marxisme o no

El llibre postum ‘L'estupor’ de Josep Iborra, amb pròleg del seu fill, Enric Iborra, parla de la fecilitat que és la literatura però també inclou una vigorosa defensa del marxisme com instrument útil per a la compresió del món en què vivim.

L'Avenç 447 - juny 2018
Preu de l'article 1 €