La família Godó i els orígens de ‘La Vanguardia’

Pol Dalmau


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 448, juliol 2018

Page
46

Section
448

Subsection
Focus

L’enorme popularitat de què ‘La Vanguardia’ ha gaudit tradicionalment a casa nostra contrasta amb el profund desconeixement que encara envolta els seus orígens. Aquest buit resul­ta encara més sorprenent si tenim en compte la ressonància simbòlica d’un diari que és una de les institucions més antigues i arrelades de la societat civil catalana. Afortunadament, avui dia comptem ja amb un bon grapat de treballs que han permès il·luminar diversos episodis de la història del diari.

L'Avenç 448 - juliol/agost 2018
Preu de l'article 1 €