‘Drumbeat’. L’amenaça d’invasió soviètica de la península Ibèrica, 1947

Santiago Gorostiza Langa


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 448, juliol 2018

Page
14

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

Malgrat el caràcter especulatiu, la documentació històrica que presenta hipotètics escenaris de futur assenyala clarament les prioritats i les pors dels qui les avaluaren, i pot ser valuosa per a interpretar els moviments diplomàtics i militars dels estats. Aquest és el cas d’un document de l’Administració nord-americana del 1947, que preveia una invasió soviètica de la península Ibèrica.

L'Avenç 448 - juliol/agost 2018
Preu de l'article 1 €