Focus
setembre 2018
449

Eduard Cairol


Viena 1900, el laboratori de la modernitat

Viena del 1900 se’ns apareix, al costat de l’apocalipsi joiós, com un veritable laboratori de la modernitat avançada de les avantguardes artístiques, de la música dodecafònica, de l’arquitectura moderna o de la física relativista d’Albert Einstein.

L'Avenç 449 - setembre 2018
Preu de l'article 1 €