Fragments d'un diari musical

Antoni Pizà


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 449, setembre 2018

Page
10

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

El director de la Foundation for Iberian Music de la ciutat de Nova York comparteix un conjunt d'anècdotes i vivències de la vida musical de la ciutat.

L'Avenç 449 - setembre 2018
Preu de l'article 1 €