Bitllets
setembre 2018
449

Antoni Pizà


Fragments d'un diari musical

El director de la Foundation for Iberian Music de la ciutat de Nova York comparteix un conjunt d'anècdotes i vivències de la vida musical de la ciutat.

L'Avenç 449 - setembre 2018
Preu de l'article 1 €