De te fabula narratur

Enric Sòria


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 449, setembre 2018

Page
69

Section
Mirador

Subsection
Cartes de prop

“Trànsit” d’Anna Seghers és una novel·la monumental que retrata com cap altra la desesperada situació dels exiliats centreeuropeus atrapats pels voltants de Marsella durant la invasió alemanya de França; la seua frenètica recerca de visats que els permeteren fugir de la trampa en què s’havia convertit un país que no els volia; acaçats per la policia, vexats per la població i sotmesos a un laberint burocràtic veritablement kafkià.

L'Avenç 449 - setembre 2018
Preu de l'article 1 €