Darrere la façana

Simona Škrabec


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 449, setembre 2018

Page
58

Section
Mirador

Subsection
Literatura

"Els homes i els dies", ara reeditat després de la mort del seu autor, David Vilaseca, és un llibre insòlit. Es tracta d’un dietari íntim que persegueix la precisió descriptiva a tot preu. L’absència d’artifici, però, acaba creant l’efecte contrari.

L'Avenç 449 - setembre 2018
Preu de l'article 1 €