Llegir escrivint
setembre 2018
449

Joan Todó


Un mateix món cruel

L'ofici de Serguei Dovlàtov, més que un llibre sobre l’escriptura, és la història d’aquest dret de publicar, d’equivocar-se; especialment del munt d’obstacles que troba aquest dret, ben evidents dins el règim comunista.

L'Avenç 449 - setembre 2018
Preu de l'article 1 €