Un mateix món cruel

Joan Todó


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 449, setembre 2018

Page
57

Section
Mirador

Subsection
Llegir escrivint

“L'ofici” de Serguei Dovlàtov, més que un llibre sobre l’escriptura, és la història d’aquest dret de publicar, d’equivocar-se; especialment del munt d’obstacles que troba aquest dret, ben evidents dins el règim comunista.

L'Avenç 449 - setembre 2018
Preu de l'article 1 €