Aquest mes
octubre 2018
450

Els Jocs fFlorals de Canprosa

Amb el títol d’Epicentre Rusiñol, enguany s’organitza una exposició, es programen al TNC Els Jocs Florals de Canprosa (amb direcció de Jordi Prat i Coll) i La niña gorda (de Jordi Oriol a partir de l’obra de Santiago Rusiñol i amb direcció de Xavier Albertí), així com un seguit d’activitats per tota la ciutat.

L'Avenç 450 - octubre 2018
Preu de l'article 1 €