Llegir escrivint
octubre 2018
450

Joan Todó


Fer parlar Boccaccio

L'editorial Puctum acaba de treure el "Decameró" de Giovanni Boccaccio, traduït per M. Aurèlia Capmany. Els relats que s'expliquen giren sovint al voltant del capteniment femení i de les relacions entre els sexes; reivindiquen el desig juvenil contra els matrimonis forçosos i ataquen la falsa moral clerical.

L'Avenç 450 - octubre 2018
Preu de l'article 1 €