Art
novembre 2018
451

Adrià Pujol Cruells


Una carta pendent amb postdata afegida

Homenatjat per amics i deixebles arran de la seva jubilació universitària, l'escriptor, crític i professor Antoni Marí és el destinatari d'aquesta carta.

L'Avenç 451 - novembre 2018
Preu de l'article 1 €