Literatura
novembre 2018
451

Simona Škrabec


A favor de les crestomaties

Una antologia croata de poesia catalana dóna peu a una reflexió sobre com la traducció pot canviar la lectura d’una obra, i sobre com les antologies mateixes ordenen el nostre gust.

L'Avenç 451 - novembre 2018
Preu de l'article 1 €