Llegir escrivint
novembre 2018
451

Joan Todó


La distància adequada

Joan Todó ens apropa la l'esriptor Fleur Jaeggy, ressenyant la seca novel·la Proleterhka, una història d'una noia que fa un viatge a Grècia en companyia del seu pare distant.

L'Avenç 451 - novembre 2018
Preu de l'article 1 €