Número en curs
juny 2016
109

Sumari
Cartes i documents
Una conferència de Jacques Gilard sobre Ramon Vinyes (2005) . Núria Santamaria
Els Marges 109 - primavera 2016
Preu paper 12 €
Preu digital 8.99 €