Al marge
octubre 2016
110

Pere Comellas Casanova


Les llengües i la visió del món: relativitat lingüística i diversitat

La relativitat lingüística pressuposa que la llengua que parlem ens condiciona en alguna mesura el pensament. Aquesta idea sol ser a la base de l’afirmació que cada llengua implica una visió del món. El present article discuteix succintament la relativitat lingüística i algunes de les seves manifestacions recents, i es pregunta si realment es tracta d’una línia de pensament productiva pel que fa a la defensa de la diversitat lingüística i del dret de tota llengua a ser preservada.


Preu de l'article 1 €