Les llengües i la visió del món: relativitat lingüística i diversitat

Pere Comellas Casanova


Enrera

Article published at
Els Marges, num. 110, octubre 2016

Page
86

Section
110

Subsection
Al marge

La relativitat lingüística pressuposa que la llengua que parlem ens condiciona en alguna mesura el pensament. Aquesta idea sol ser a la base de l’afirmació que cada llengua implica una visió del món. El present article discuteix succintament la relativitat lingüística i algunes de les seves manifestacions recents, i es pregunta si realment es tracta d’una línia de pensament productiva pel que fa a la defensa de la diversitat lingüística i del dret de tota llengua a ser preservada.

Els Marges 110 - Tardor 2016
Preu de l'article 1 €