La crítica teatral al setmanari Joventut (1900-1906)

Enrera

Article published at
Els Marges, num. 110, octubre 2016

Page
58

Section
110

Subsection
Estudis

En aquest article presentem l’estudi de la secció de crítica teatral de la revista "Joventut", al capdavant de la qual, principalment i sense interrupcions, Emili Tintorer s’encarregà durant, els set anys de vida de la secció, de fer balanç de la situació del teatre català i de formular propostes de futur amb l’afany de regenerar l’escena catalana i modernitzar-la. A més, es va responsabilitzar de la recepció crítica de les principals iniciatives teatrals modernistes i de les obres dramàtiques (catalanes, estrangeres i castellanes) representades en aquell període a Barcelona.

Els Marges 110 - Tardor 2016
Preu de l'article 1 €