Estudis
octubre 2016
110

Margalida Pons


Poetes emprenyats: possibilitats i reptes del gir afectiu en la interpretació de textos literaris

En les últimes dècades ha cobrat força en els estudis literaris i culturals el que s’ha denominat gir emocional o gir afectiu (affective turn). Aquest gir –que es decanta dels models filosòfics cartesians per aglutinar aspectes de la psicoanàlisi, dels estudis subalterns, dels estudis de la discapacitat i de les teories de la subjectivitat– permet abordar el caràcter mitjancer dels afectes (que se situen entre la ment que pensa i el cos que actua) en la construcció de nous subjectes, i, doncs, entén l’experiència emocional com a eina vàlida per a la investigació literària. L’expressió recent d’antagonismes polítics des del camp creatiu és una bona plataforma d’exploració d’aquesta orientació teòrica afectiva. L’article proposa una lectura política del concepte d’indignació a partir de l’antologia Ningú no ens representa. Poetes emprenyats, sorgida del moviment 15M.


Preu de l'article 1 €