Poetes emprenyats: possibilitats i reptes del gir afectiu en la interpretació de textos literaris

Margalida Pons


Enrera

Article published at
Els Marges, num. 110, octubre 2016

Page
10

Section
110

Subsection
Estudis

En les últimes dècades ha cobrat força en els estudis literaris i culturals el que s’ha denominat gir emocional o gir afectiu (affective turn). Aquest gir –que es decanta dels models filosòfics cartesians per aglutinar aspectes de la psicoanàlisi, dels estudis subalterns, dels estudis de la discapacitat i de les teories de la subjectivitat– permet abordar el caràcter mitjancer dels afectes (que se situen entre la ment que pensa i el cos que actua) en la construcció de nous subjectes, i, doncs, entén l’experiència emocional com a eina vàlida per a la investigació literària. L’expressió recent d’antagonismes polítics des del camp creatiu és una bona plataforma d’exploració d’aquesta orientació teòrica afectiva. L’article proposa una lectura política del concepte d’indignació a partir de l’antologia Ningú no ens representa. Poetes emprenyats, sorgida del moviment 15M.

Els Marges 110 - Tardor 2016
Preu de l'article 1 €