Pere Noguera - A tot li cal una paret

Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 472, octubre 2020

Page
7

Section
L'opinió

Subsection
Aquest mes

A partir d’objectes que han perdut el seu significat i ús, Noguera construeix, des d’allò que és propi del llenguatge de l’art, intervencions efímeres i instal·lacions in situ. En una època de grans canvis, l’artista, a la perifèria del vell sistema artístic, proposa una relació inèdita de l’art del res amb les restes d’una societat rural, artesanal, industrial, turística i tecnològica, tot assumint la irreversible acció dinàmica de la natura, el llenguatge i la vida. La mostra aplega més d’una vintena d’obres —objectes, projeccions audiovisuals, collages, instal·lacions— que combinen una selecció emblemàtica de la seva producció amb algunes peces inèdites. L'exposició estarà a la Fundació Vila Casas-Espai Volart fins al 20/12/2020.

L'Avenç 472 - ctubre 2020
Preu de l'article 1 €