Denominacions i construcció nacional

Lluís Quintana


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 472, octubre 2020

Page
12

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

Els termes que s’usen en la historiografia, com els que s’usen en el periodisme, provenen de decisions que sovint no són explícites però que són molt significatives. El text, que avança una recerca en curs, se centra en la dita Guerra de la Independència.

L'Avenç 472 - ctubre 2020
Preu de l'article 1 €